Bài tập về kỹ năng viết - Số 21

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1653 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 21

 
5. “I’m sorry I made a mistake.” said he.
A. He said he had made a mistake. B. He  told  he  had  made  a  mistake. C. He apologized for making a mistake. D. He blamed you for making a mistake.
12 “When did you leave school?” the interviewer asked me.
A. The interviewer told me when I had left school. B. The interviewer asked me when I had left school.
C. The interviewer asked me when I left school. D. The interviewer asked me when you had left school.
13. Don’t forget to go to the supermarket after work.
A. He requested me not forget to go to the supermarket after work.
B. He asked me not to go to the supermarket after work.
C. He told me that I shouldn’t go to the supermarket after work. D. He reminded me to go to the supermarket after work.
14. “You should go to the lecture” the teacher said.
A. The teacher advised us should go to the lecture. B. The teacher advised us going to the lecture.
 
C. The teacher advised us to go to the lecture. D. The teacher advised us go to the lecture.
15. Jack said, “I have studied English for five years, Mary.”
A. Jack told Mary that he had studied English for five years.
B. Jack told to Mary that he had studied English for five years.
C. Jack told Mary that he has studied English for five years.
D. Jack told Mary that he studied English for five years.
16. “You’d better not go out without a raincoat.”He said.
A. He advised me to have better not to go out without a raincoat.
B. He advised me do not go out without a raincoat. C. He advised me not to go out without a raincoat.
D. He advised not to go out without a raincoat.
17. The driver said, “Don’t get off the bus while it’s moving!”
A. The driver asked the passengers not to get off the bus while it’s moving.
B. The driver asked the passengers don’t to get off the bus while it was moving.
C. The driver asked the passengers not getting off the bus while it was moving. D. The driver asked the passengers not to get off the bus while it was moving.
18. He said to his wife, “Are you cooking in the kitchen now?”
A. He asked his wife if she was cooking in the kitchen now.
B. He told his wife that she was cooking in the kitchen then. C. He asked his wife that she was cooking in the kitchen then.
D. He asked his wife if she was cooking in the kitchen then.
19. He said to me, “I don’t want you to make such a silly mistake again.”
A. He told me that I didn’t want him to make such a silly mistake again. B. He told me that he didn’t want you to make such a silly mistake again.
C. He told me that I didn’t want you to make such a silly mistake again.
D. He told me that he didn’t want me to make such a silly mistake again.
20. She asked him, “Have you read this book?”
A. She asked if he had read that book. B. She wanted to know him if he had read that book.
C. She wondered him if he had read that book. D. She asked him if she had read that book.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top