Bài tập về kỹ năng viết - Số 20

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 977 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 20

 
1. She wondered: “Why hasn’t Nancy come?”
A. She wondered why hasn’t Nancy come. B. She wondered why Nancy hadn’t come.
C. She wondered why Nancy hasn’t come. D. She wondered why Nancy not came.
2. Let’s go fishing tomorrow.
A. Why don’t we go fishing tomorrow? B. Why don’t go fishing tomorrow?
C. Why don’t we go fish tomorrow? D. Why don’t we go to fish tomorrow?
3. I don’t know .
A. when was this house built B. when this house was built
C. who did this house belong to D. when does this house belong to
4 .My teacher said to me, "Don't give up hope."
A. My teacher told me that don't give up hope. B. My teacher told me don't give up hope.
C. My teacher told me whether not give up hope. D. My teacher told me not to give up hope.
5. Jane suggested buying a food processor is equivalent to:
A. Jane suggested them to buy a food processor B. Jane suggested that will buy a food processor C. “Why don't we buy a food processor?" said Jane D. Jane suggested to buy a food processor
6. "Can I sit beside you, Jean?" Tom asked.
A. Tom asked Jean if he could sit beside her. B. Tom asked Jean that whether he could sit beside her.
C. Tom requested Jean if he could sit beside her. D. Tom asked Jean if I could sit beside her.
7. "Did Mr. Brown send the parcels?" she asked.
A. She asked if Mr. Brown has sent the parcels. B. She asked if Mr. Brown had sent the parcels.
C. She asked that had Mr. Brown sent the parcels. D. She asked whether Mr. Brown did send the parcels.
8. “Are you glad to be back?” He asked.
A. He asked me if I was glad to be back b. He asked me if was I glad to be back.
C. He asked me if I am glad to be back. D. He asked me are you glad to be back.
9. Direct : “ I want to go on holiday but I don’t know where to go.” Indirect: 
A. Tom said that he wanted to go on holiday but he doesn’t know where to go.
B. Tom told that he wanted to go on holiday but he didn’t know where to go. C. Tom said that he wanted to go on holiday but he didn’t know where to go.
D. Tom said that I wanted to go on holiday but I didn’t know where to go.
10. “Do you know ?” asked the man.
A. where is the ticket office B. where the ticket office is
C. the ticket is D. where was the ticket office
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top