Bài tập về kỹ năng viết - Số 18

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 549 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 18

 
1. If / he/ come/ station/ earlier/ not miss/ train.
A. If he had come to the station earlier he would not have missed the train.
B. If he have come to the station earlier he would not have missed the train.
C. If he had came to the station earlier he would not have missed the train.
D. If he had come to the station earlier he would have not missed the train.
2. If I/ not / television/ I / heard/ burglar alarm / off.
A. If I hadn’t watched television, I had heard the burglar alarm go off.
B. If I didn’t watch television, I would have heard the burglar alarm go off.
C. If I hadn’t watch television, I would have heard the burglar alarm go off.
D. If I hadn’t watch television, I would heard the burglar alarm go off.
 
3. You / remember/ the words/ if/ write down/ your notebook.
A. You remember the words if you write them down in your notebook.
B. You remembered the words if you write them down in your notebook.
C. You’d remember the words if you write them down in your notebook.
D. You’ll remember the words if you write them down in your notebook.
4. If it hadn’t been so late, I would have called you.
A. It was not late when I called you. B. It was late, so I did not call you.
C. It was late, but I called you. D. It was not late but I did not call you.
5. Mike has eaten lots of ice-cream and now he had a headache.
A. If Mike didn’t eat much ice- cream, he wouldn’t have a headache.
B. If Mike hadn’t eaten much ice- cream, he wouldn’t have a headache.
C. Mike had a headache because he had eaten lots of ice-cream.
D. If Mike hadn’t eaten much ice- cream, he wouldn’t have had a headache.
6. I didn’t have an umbrella, I wouldn’t get wet.
A. If I had had an umbrella, I wouldn’t get wet. B. If I had had an umbrella, I would get wet.
C. If I had had an umbrella, I would have got wet. D. If I had had an umbrella, I wouldn’t have got wet.
7. What a pity I failed the entrance exam!
A. I wish I had passed the entrance exam. B. I wish I have passed the entrance exam.
C. I wish I will pass the entrance exam. D. I wish I pass the entrance exam.
8. I haven’t got enough money, so I’m not going on holiday.
A. If I have enough money I would go on holiday. B. If I had enough money I would go on holiday.
C. If I had had enough money I would go on holiday. D. If I have had enough money I would go on holiday.
9. We would have never accepted his money if we had known his plans.
A. We didn’t know his money and never took money from him.
B. We took the money we offered us without realizing his purposes.
C. We knew what he wanted to do, so we refused his money.
D. We agreed with his money because we were glad to know his plans.
10. What a pity I didn’t meet you yesterday.
A. If only I met you yesterday. B. If only I meet you yesterday.
C. If only I had met you yesterday. D. If only I hadn’t met you yesterday.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top