Bài tập về kỹ năng viết - Số 17

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 837 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 17

 
1. It is important for me to study hard for this exam.
A. I should study hard for this exam. B. I had to study hard for this exam.
C. I must study hard for this exam. D. I will study hard for this exam.
2. Could you please close the door?
 
A. Would you mind close the door? B. Would you mind to close the door?
C. Would you minded close the door? D. Would you mind closing the door?
3. He enjoys having noodle soup every meal.
A. He has to eat noodle soup every meal. B. He should eat noodle soup every meal.
C. He likes to eat noodle soup every meal. D. He must eat noodle soup every meal.
4. Daisy doesn’t play cricket as well as she used to.
A. Daisy was used to play cricket better. B. Daisy used to playing cricket better.
C. Daisy used to play cricket better. D. Daisy got used to playing cricket better.
5. It isn’t necessary to shout.
A. You need to keep silent. B. You don’t need shouting.
C. You needn’t shout. D. It’s necessary to keep silent.
6. It's time we left for the disco.
A. We may leave for the disco now. B. We needn't leave for the disco now.
C. We should leave for the disco now. D. We must have leave for the disco now.
7. It was a mistake of you to lose your passport.
A. You shouldn't have lost your passport. B. There must be a mistake in your passport.
C. You needn't have brought your passport. D. Your passport must be lost.
8. My car keys are possibly in the kitchen.
A. My car keys should be put in the kitchen. B. My car keys cannot be in the kitchen.
C. I do not know whether my car keys are in the kitchen. D. My car keys might be in the kitchen.
9. Is it possible for me to come to your house at about 7pm?
A. Must I come over to your house at about 7pm? B. Could I be come to your house at about 7pm?
C. Can I come to your house at about 7pm? D. Will I come to your house at about 7pm?
10. I have done this math problem at least twenty times, but my answer is wrong according to the answer key.
 
A. The answer in the book should be wrong! B. The book needn't have a wrong answer.
C. There is a wrong answer in the book. D. The answer in the book must be wrong!
11. . We got there far too early.
A. We needn't have hurried B. We should hurry up
C. Hurry up or we will be late D. We must have walked hurriedly
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top