Bài tập về kỹ năng viết - Số 16

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 584 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 16

 
1. The heavy rain stopped me from going out.
A. As the heavy rain, I couldn’t go out. B. Thanks to the heavy rain, I couldn’t go out.
C. Because of the heavy rain, I couldn’t go out. D. Except for the heavy rain, I couldn’t go out.
2. Developing countries/ need /do/ research/ find/ solutions/ agriculture/ problems.
A. Developing countries need doing research to find solutions to agriculture problems.
B. Developing countries need to do research to find solutions to agriculture problems.
C. Developing countries need to do researching to find solutions to agriculture problems.
D. Developing countries need to do research to finding solutions to agriculture problems.
3. I / would rather / you / not tell / anyone / what/ say.
A. I would rather you not tell anyone what I said. B. I would rather you did not tell anyone what I said.
C. I would rather you do not tell anyone what I said. D. I would rather you not tell anyone what I say.
4. She / must/ fed up/ smoke.
A. She must be fed up of smoking. B. She must fed up with smoking.
C. She must be fed up with smoking. D. She must be fed up on smoking.
5. It / get dark/ you / put/ light/ on / please?
A. It gets dark, could you put the light on, please? B. It’s getting dark, could you put the light on, please?
C. It got dark, could you put the light on, please? D. B. It’s getting dark, should you put the light on, please?
6. It isn’t necessary for you to finish the report by Sunday.
A. You don’t need finish the report by Sunday. B. You mustn’t finish the report by Sunday.
C. You might not finish the report by Sunday. D. You don’t need to finish the report by Sunday.
7. You won’t have a seat unless you book in advance.
A. You may have a seat if you book in advance.
B. You won’t have a seat because you didn’t book in advance.
C. You will have a seat if you keep your book in front of you.
D. You can’t have a seat although you book in advance.
8. I should have studied last night, but I was too tired.
A. I couldn’t study last night because I was very tired.
B. I studied last night because I was bored.
C. I studied last night because I had to.
D. I tried to study last night, but the homework was too hard.
9. My suits need to be cleaned before the interview but I’m too busy to do that.
A. I must have my suit cleaned before the interview. B. I must clean my suit before the interview.
C. I must have my suit to be cleaned before the interview. D. I must have my suit cleans before the interview.
10. She is too busy that she can’t come to the party.
A. If she was not so busy she must come to the party. B. If she was not so busy she could come to the party.
C. If she was not so busy she needs to come to the party.
D. If she was not so busy she should come to the party.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top