Bài tập về kỹ năng viết - Số 15

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 598 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 15

 
1. They couldn’t climb up the mountain because of the storm.
A. The storm stopped them climbing up the mountain.
B. The storm made it possible for them to climb up the mountain.
C. The storm encouraged them to climb up the mountain.
D. They were able to climb up the mountain thanks to the storm.
2. He looked so funny that I couldn’t help laughing.
A. I couldn’t laugh because he looked so funny. B. I couldn’t help him laugh because he looked so funny.
C. He looked too funny for me to laugh. D. I laughed because he looked so funny.
3. Maria eats very little so as not to put on weight.
A. Maris eats little very because she wants to lose weight.
B. Maria eats very little because she wants to lose weight.
C. Maria eats very little because she wants weight to lose.
D. Maria eats very little because lose weight she wants to.
4. The weather was rainy and cold. We stayed at home.
A. The weather was rainy and cold, but we stayed at home.
B. Though the weather was rainy and cold, we stayed at home.
C. Because the weather was rainy and cold, we stayed at home.
D. The weather was rainy and cold, however we stayed at home.
5. No one knows what colour dinosaurs were. No sample of their skin has survived.
A. Because no one knows what colour dinosaurs were, no sample of their skin has survived.
B. No sample of dinosaurs’ skin has survived because no one knows what colour they were.
C. Because no one knows what colour dinosaurs were which is because no sample of their skin has survived.
D. No one knows what colour dinosaurs were because no sample of their skin has survived.
6. I / feel / like / have breakfast/ this morning / because / headache.
A. I don’t feel like to have breakfast this morning because I have a headache.
B. I don’t feel like having breakfast this morning because I have a headache.
C. I don’t feel like having breakfast this morning because I have headache.
D. I don’t feel like having a breakfast this morning because I have headache.
7. She / practise / play/ tennis/ every day/ she / want / famous/ one day.
A. She practises playing tennis one day because she wants to be famous every day.
B. She practises playing tennis every day because she wants famous one day.
C. She practises playing tennis every day because she wants being famous one day.
D. She practises playing tennis every day because she wants to be famous one day.
8. We / decide/ not / go out/ because / weather.
A. We decided not go out because the weather. B. She decided not to go out because of the weather.
C. We decided not going out because of weather. D. We decided not to go out because the weather.
9. We / stop/ play tennis/ because / rain/ start.
A. We stopped to play tennis because it started to rain.
B. We stopped playing tennis because of it started to rain.
C. We stopped playing tennis because it started to rain.
D. We stopped playing tennis because it rain starts.
10. She feels happy because of her coming birthday party.
A. She feels happy to come to a birthday party. B. Her coming birthday party makes her happy.
C. Because she was born she feels happy. D. Her birthday party will happily come.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top