Bài tập về kỹ năng viết - Số 14

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 796 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 14

 
1. “Her friends came and saw her in the hospital, which was kind.”
A. It was kind of her to come and see her friends in the hospital.
B. It was kind to her friends who came and saw her in the hospital.
C. It was kind of her friends to come and see her in the hospital.
D. It was kind to come and see her friends in the hospital.
2. “He is a reliable person, which is different from what people think.”
A. People think differently about reliable person. B. Contrary to what people think, he is reliable.
C. Contrary to what people think, he is unreliable. D. He, who is reliable, is not what people think.
3. The man is my teacher. I am grateful to him.
A. The man whom I grateful to him is my teacher. B. The man is my teacher who I am grateful.
C. The man whom I am grateful to is my teacher D. The man to him I am grateful is my teacher.
4. Ngoc is friendly. We are talking about her.
A. Ngoc, we are talking about, is friendly. B. Ngoc, about her we are talking, is friendly.
C. Ngoc, whom we are talking about is friendly D. Ngoc, about whom we are talking, is friendly
5. A pilot is a person who flies an aircraft.
A. A person who called a pilot flies an aircraft. B. A person that flies an aircraft is called a pilot.
C. A pilot is someone who flies an aircraft. D. Both B and C are correct.
6. That is the student. I borrowed his book last week.
A. That is the student I borrowed whose book last week.
B. That is the student, whose book I borrowed last week
C. The student whose book I borrowed that is.
D. That is the student whose book I borrowed last week
7. We like the computer. We bought it yesterday.
A. We like the computer which we bought it yesterday B. We like the computer we bought yesterday.
C. We like the computer we bought which yesterday D. The computer we like we bought yesterday.
8. My brother sent me a birthday card.
A. It was I who was sent a birthday card. B. It was me whom my brother sent a birthday card
C. It was me who was sent a birthday card by my brother D. Both B and C are correct.
9. The girl gave the boy a special gift on Christmas.
A. It was the boy who the girl gave him a special gift on Christmas.
B. It was the boy who was gave a special gift on Christmas by the girl.
C. It was the boy who was given a special gift on Christmas by the girl.
D. It was a special gift that was given to the boy on Christmas by the girl.
10. Haywood is the village 
A. where I was born in B. which I was born C. in which I was born D. which I was born there
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top