Bài tập về kỹ năng viết - Số 13

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 610 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 13

 
1. “Who is the professor?” _ “He’s the man .”
A. which is talking to Mr. Smith now B. that talks to Mr. Smith now
C. talk to Mr. Smith now D. talking to Mr. Smith now
2. Is that the man ?
A. you lent the money to B. you lent the money
C. whom did you lend the money D. whom you lent the money
3. He was happy to find the kind of job .
A. which they had trained him for B. that he had training in
C. for which he had been trained D. that was for his training
4. Do you happen to know ?
A. of whom this watch is B. whose watch is this C. whose watch this is D. this watch of whose
5. Evening programs have been opened for people .
A. People have opened evening programs for people whom work during the day.
B. People have opened evening programs for people who work during the day.
C. People have opened evening programs for people who works during the day.
D. People have opened evening programs for people whose work during the day.
6. There was a lot of corrosion on the body of the car .
A. that the paint had come off B. which the paint had come off
C. whose paint had come off D. where the paint had come off
7. I missed the train .
A. which usually catch to work. B. that usually catch to work.
C. usually for me catch to work. D. I usually catch to work.
8. “This is the first time I have ever seen such a beautiful view.”
A. This is the first time which I ever saw such a beautiful view.
B. This is the first time I ever saw such a beautiful view.
C. This is the most beautiful view that I have ever seen.
D. This is the first time when I ever saw such beautiful a view.
9. “I sometimes regret getting married so early.”
A. There are some occasions when I wish I hadn’t got married so early.
B. I sometimes feel sorry to get married so early.
C. Sometimes I am sad because I am married.
 
D. There are some opportunities when I am really regretful of getting married early.
10. “That girl’s mother used to work with mine.”
A. That’s the girl whose her mother used to work with mine.
B. That’s the girl whose mother used to work with mine.
C. That’s the girl the mother of whose used to work with mine.
D. That’s the girl her mother used to work with mine.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top