Bài tập về kỹ năng viết - Số 12

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 734 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 12

 
3. They didn’t allow us to smoke in here.
A. They didn’t let us to smoke in here . B. They let us to smoke in here .
C. They didn’t let us smoke in here . D. They didn’t permit us smoke in here .
4. My teacher said: ” you should buy that book”.
A. My teacher advised us to buy that book . B. My teacher advised us to buying that book .
C. My teacher advised us not to buy that book . D. My teacher advised us buy that book .
5. The thief forced the bank manager to lie on the ground.
A. The thief made the bank manager to lie on the ground.
B. The thief made the bank manager lying on the ground.
C. The thief made the bank manager to lying on the ground.
D. The thief made the bank manager lie on the ground.
6. He has studied English for six years.
A. He began to study English for six years. B. He began studying English for six years.
C.  He began study English for six years. D. A & B
7. Mastering English is necessary .
A. It is necessary master English. B. It is necessary to master English.
C. It is necessary mastering English. D. It is necessary to mastering English.
8. He spent two hours writing the essay.
A. It took him two hours writing the essay. B. It took him two hours write the essay.
C. It took him two hours to write the essay. D. It took him two hours written the essay.
9. He isn’t old enough to ride a motorbike.
A. He is too young to ride a motorbike. B. He is too young ride a motorbike.
C. He is young to ride a motorbike. D. He is too young riding a motorbike.
10. He expects to hear from her as soon as possible.
A. He is looking forward to hear from her as soon as possible.
B. He is looking forward to hearing from her as soon as possible.
 
C. He is looking forward hear from her as soon as possible.
D. He is looking forward hearing from her as soon as possible.
11. He tried to escape but the police stopped him.
A. The police prevented him from escape B. The police prevented him to escape
C. The police prevented him from escaping D. The police prevented him escape
12. I can’t possibly work in all this noise!
A. It is impossible for him work in all this noise. B. It is impossible for him working in all this noise.
C. It is impossible for him worked in all this noise. D. It is impossible for him to work in all this noise.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top