Bài tập về kỹ năng viết - Số 11

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 508 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 11

 
1.”I’ll give it to him tomorrow” John said.
A.  John promised to give it to him tomorrow. B. John promised giving it to him tomorrow.
C. John promised gave it to him tomorrow. D. John promised not to give it to him tomorrow. 2.”Come and see me whenever you want” he said
A. He invited me coming and seeing him whenever I want
B. He invited me come and see him whenever I want
C. He invited me coming and see him whenever I want
D. He invited me to come and see him whenever I want
3. Remember to check for your flight number.
A. Not forget to check for your flight number. B. Don’t forget to check for your flight number.
C. Not to forget to check for your flight number. D. Must remember to check for your flight number.
4. Don’t forget to turn off the light before going out.
A. Remember turn off the light before going out. B. Let’s to turn off the light before going out.
C. Remember to turn off the light before going out. D. Turn off the light before going out.
5. She has been studying at this school for three years.
A. She started studying at this school three years ago. B. She started study at this school three years ago.
C. She started to study at this school three years ago. D. A & C
6. I usually listen to pop music. I like it very much.
A. I’m very fond of listening to pop music. B. I’m very fond listening to pop music.
C. I’m very fond of listen to pop music. D. A & C
7. She has to do a lot of housework every day. She hates it.
A. She hates do a lot of housework every day. B. She hates doing a lot of housework every day.
C. She doesn’t like do a lot of housework every day. D. She can’t do a lot of housework every day.
8. He spent two hours repairing my motorbike.
A. It took him two hours to repairing my motorbike. B. It took him two hours repairing my motorbike.
C. It took him two hours to repair my motorbike. D. It took him two hours repair my motorbike
9. When I was a young child, I was interested in becoming an astronaut.
A. When I was a young child, I wanted becoming an astronaut.
B. When I was a young child, I was fond of becoming an astronaut.
C. When I was a young child, I want to become an astronaut.
D. When I was a young child, I was fond of become an astronaut.
10. Would you close the door, please ?
A. Would you mind closing the door, please? B. Would you mind close the door, please?
C. Would you mind to close the door, please? D. A & C
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top