Bài tập về kỹ năng viết - Số 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 657 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 10

 
1. The boy always does his homework before class .
A. so as not to be punished by the teacher B. so as to be punished by the teacher
C. so that not to be punished by the teacher D. in order that not to be punished by the teacher
2. “I try to study English well. I want to get a good job.” means .
A. I try to study English well so that I can get a good job
B. I try to study English well in order that I can get a good job
C. I try to study English well to get a good job
D. All are correct.
3. “We preserve natural resources. We can use them in the future.” means .
A. We can use natural resources in the future so that we preserve them
B. We preserve natural resources that we can use them in the future
C. We preserve natural resources so that we can use them in the future
D. We preserve natural resources so as to we can use them in the future
4. “His stomach cancer was too serious to have an operation.” means .
A. His stomach cancer was so serious that the doctor could not operate on him.
B. His stomach cancer was so serious to have an operation
C. His stomach cancer was too serious so that the doctor could not operate on him.
D. His stomach cancer was serious so that to have an operation
5. “They did not want anyone to hear them. They whispered.” means .
A. They whispered in order to make everyone hear them
B. They did not want anyone to hear them so that they whispered
 
C. They whispered so that no one could hear them
D. They whispered in order that they could make everyone hear them
6. “I spoke slowly. The foreigner could understand me.” means .
A. I spoke slowly so that the foreigner could understand me
B. The foreigner spoke slowly so that I could understand him
C. I spoke slowly to make the foreigner could understand me
D. A & B are correct.
7. Mary gets up early every morning. She wants to learn her lesson.
A. Mary gets up early every morning so to learn her lesson.
B. Mary gets up early every morning not to learn her lesson.
C. Mary gets up early every morning to learn her lesson.
D. Mary gets up early every morning so that learn her lesson.
8. Lan whispered . Nobody hears her conversation.
A. Lan whispered to hears her conversation. B. Lan whispered to hear her conversation.
C. Lan whispered so that she can hears her conversation.
D. Lan whispered in order for no one to hear her conversation.
9. The boy feigned to be sick. He hope we didn’t make him to work.
A. The boy feigned to be sick for us not to make him to work.
B. The boy feigned to be sick in order for us not to make him to work.
C. The boy feigned to be sick in order for us to make him to work.
D. The boy feigned to be sick for us to make him to work.
10. I will write to you. I want you to know my decision soon.
A. I will write to you in order for you to know my decision soon.
B. I will write to you so that you to know my decision soon.
C. I will write to you in order that you to know my decision soon.
D. I will write to you in order for you know my decision soon.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top