Bài tập về kỹ năng viết - Số 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 530 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 8

 
Go over the report before you submit it.
A. Before you submit the report, you should be finished writing it.
B. Type the report quickly and then submit it. C. Read the report carefully before you submit it.
D. Before you write the report you have to find enough information.
12. Do you see the “No parking” sign?
A. Do you took notice of the “No parking” sign? B. Do you look notice of the “No parking” sign?
C. Do you took notice the “No parking” sign? A. Do you take notice of the “No parking” sign?
13. The sign says, "Keep off the grass."
A. The sign says, "Have someone cut the grass immediately."
 
B. The sign says, "Don't walk on the grass."
C. The sign says, "Grass should not be grown here."
D. The sign says, "Water the grass, please."
14. We have to move this box in order to put the new TV set.
A. We have to move this box in order to make room for the new TV set.
B. We have to move this box in order to made room for the new TV set.
C. We have to move this box in order to make room the new TV set.
D. We have to move this box in order to make for the new TV set.
15. The teacher say that we have to finish our exam papers before ten.
A. The teacher says that we have to put an end to our exam papers before ten.
B. The teacher says that we have to put an end our exam papers before ten.
C. The teacher says that we have to put an end to exam papers before ten.
D. The teacher says that we have put an end our exam papers before ten.
16. You must take care of my children when I go away.
A. You must not look after my children when I go away.
B. You must not look my children when I go away.
C. You must look my children when I go away.
D. You must look after my children when I go away.
17. The police followed the robbers but finally they didn’t return.
A. The police followed the robbers but finally they didn’t lost track of them.
B. The police followed the robbers but finally they lost track of them.
C. The police followed the robbers but finally they track of them.
D. The police followed the robbers but finally they lost track them.
18. Did you see Paul in the book shop yesterday?
A. Did you catched sight of Paul in the book shop yesterday?
B. Did you catch sight Paul in the book shop yesterday?
C. Did you catch sight of Paul in the book shop yesterday?
D. Did you catch of Paul in the book shop yesterday?
19. The rich should share the poor.
A. The rich should feel pity for the poor. B. The rich should make allowance for the poor.
C. The rich should take pity on the poor. D. All are correct.
20. Why don’t you often agree with your neighbours?
A. Why don’t you often agree with your neighbours?
B. Why do you make complaint about your neighbours?
C. Why don’t you often make complaint about your neighbours?
D. Why don’t you often make complaint with your neighbours?
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top