Bài tập về kỹ năng viết - Số 7

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1030 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 7

 
1. Most bosses cannot put up with irresponsibility.
 
A. Irresponsibility is what most bosses are trying to find. B. Most bosses cannot tolerate irresponsibility.
C. Irresponsibility is a must to please most bosses.
D. Without responsibility, most bosses will not offer you a job.
2. I met him yesterday when I when to the market.
A. I catch sight of him yesterday when I when to the market.
B. I catched sight of him yesterday when I when to the market.
C. I caught sight of him yesterday when I when to the market.
D. I catch of him yesterday when I when to the market.
3. When I saw her, I stood up on the bus.
A. When I saw her, I gave place to her on the bus. B. When I saw her, I give place to her on the bus.
C. When I saw her, I gave place her on the bus. D. When I saw her, I gave place to her on the bus .
4. She likes reading a lot of funny story.
A. She is reading a lot of funny story. B. She reading a lot of funny story.
C. She is interested in reading a lot of funny story. D. She interested reading a lot of funny story.
5. Lan often writes to me every week.
A. Lan keep correspondence with me every week. B. Lan keeps correspondence with me every week.
C. Lan kept correspondence with me every week. D. Lan keeped correspondence with me every week.
6. I thought I should not stay at home yesterday.
A. I felt regret for staying at home yesterday. B. I fell regret for staying at home yesterday.
C. I feel regret for staying at home yesterday. D. I feeled regret for staying at home yesterday.
7. He didn’t like Lan’s birthday party because it was so noisy.
A. He makes complaint about Lan’s birthday party because it was so noisy.
B. He made complaint about Lan’s birthday party because it was so noisy.
C. He make complaint about Lan’s birthday party because it was so noisy.
D. He made complainted about Lan’s birthday party because it was so noisy.
8. They like going swimming in the morning.
A. They take interested in swimming in the morning. B. They took interested in swimming in the morning.
C. They interested in swimming in the morning. D. They take interested swimming in the morning.
9. I haven’t known Marry since she moved London.
A. I lose touch with Marry since she moved to London. B. I lose touch Marry since she moved to London.
C. I lose with Marry since she moved to London. D. I lost touch with Marry since she moved to London.
10. I will take up golf this year.
A. I will begin to play golf this year. B. I will stop playing golf this year.
C. I will build a golf court this year. D. I will enter a golf competition this year. 11. Go over the report before you submit it.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top