Bài tập về kỹ năng viết - Số 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 615 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 6

 
1. Mary tried to keep calm although she was very disappointed.
A. Mary was too disappointed to keep calm.
B. Disappointed as she was, Mary tried to keep calm.
 
C. Mary lost her temper because of her disappointment.
D. Feeling disappointed, Mary tried to keep calm, but she failed.
2. Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.
A. It rained so heavily that the explorers could not continue their journey.
B. The explorers put off their journey due to the heavy rain.
C. The heavy rain could not prevent the explorers from continuing their journey.
D. If it had rained heavily, the explorers would not have continued their journey.
3. Despite his ability to do the job, he was not offered the position.
A. It was his ability that helped him do the job and get the position.
B. Although he was able to do the job, but he was not offered the position.
C. He was not offered the position, regardless of his ability to, do the job.
D. If he had enough ability to do the job, he would be offered the position.
4. He had worked very hard but he failed.
A. Hard as he worked, he failed. B. Thanks to his hard work, he failed.
C. He did not succeeded because of his being hard working.
D. Even though being hard working, he failed.
5. I did not answer the door even though I knew it was my friend.
A. unless I knew it was my friend, I would not answer the door.
B. I knew it was my friend, but I did not answer the door.
C. Only when I answered the door did I knew it was my friend.
D. I answered the door since I knew it was my friend. 16. In spite of his hard work, he could not finish the job.
A. As hard as he work B. Despite he worked hard C. Though he worked hard D. Although hard work
17. He is rich. He isn’t happy. (no matter )
A. No matter how he is rich, he isn’t happy. B. No matter how rich he is, he isn’t happy.
C. No matter how he isn’t happy, he is rich. D. No matter he is rich, he isn’t happy.
18. She can’t answer my question. She is intelligent. (although)
A. although she can’t answer my question, he is intelligent.
B. although can’t answer my question, he is intelligent.
C. although she is intelligent, he can’t answer my question.
D. although she is intelligent, he can answer my question.
19. She can’t answer my question. She is intelligent. (no matter)
A. No matter intelligent she is, he can answer my question.
B. No matter she is intelligent, he can answer my question.
C. No matter he can answer my question, she is intelligent.
D. No matter how intelligent she is, he can answer my question.
20. He tried. He is not successful. (although)
A. Although tired, he is not successful. B. Although he is not successful, he tired.
C. Although he tired, he is not successful. D. Although he tired, he is successful.
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top