Bài tập về kỹ năng viết - Số 5

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 509 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 5

 
1. He got good jobs he got, he was no satisfied. (no matter)
A. No matter what jobs he got, he was no satisfied. B. No matter jobs he got, he was no satisfied.
C. Whatever jobs he got, he was no satisfied. D. Whenever jobs he got, he was no satisfied.
2. Although she has live in London for three years, .
A. but she cannot speak English B. she cannot speak English
C. but cannot speak English D. and cannot speak English
3. We had the school picnic .
A. even though the rain B. despite of the rain C. although it raining D. in spite of the rain
4. , he managed to complete the race.
A. In spite he was severely hurt B. Despite he was severely hurt
C. Even though being severely hurt D. Despite being severely hurt
5. In spite of his poverty, he led a devoted life to the revolutionary cause.
a. He could not devote his life to the revolutionary cause because of his poverty.
b. If he had not been so poor, he could have devoted his life to the revolutionary cause.
c. Poor as he was, he leg a devoted life to the revolutionary cause.
d. He led a devoted life to the revolutionary cause, but he was so poor.
6. I have not finished that report yet despite .
A. of working overtime last night B. to work overtime last night
C. working overtime last night D. I worked overtime last night
7. Although sales fell sharply last month, we are on target for the year.
A. Even though felling sharply in sales last month
B. In spite of there was a sharp fall in sales last month
C. Despite the sharp fall in sales last month
D. Even if falling sharply in sales last month.
8. Though he was appointed to a higher promotion .
A. and he decided to quit his job. B. but he still decided to quit his job
C. but he decided to quit his job D. he decided to quit his job
9. Despite the increase in their salaries, 60 per cent of Japanese workers still spend Saturday at work.
A. In spite of their salaries are increased B. Although they has got the increase in their salaries
C. As their salaries have been increased D. Even though their increasing salary
10. I didn't get the job .
A. even as my qualifications B. in spite of I had some qualifications
C. without my qualifications D. despite my qualifications
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top