banner ngang3 8

Bài tập về kỹ năng viết - Số 4

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 440 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 4

 
28. The last time I went to the museum was a year ago.
A. I have not been to the museum for a year. B. A year ago, I often went to the museum.
C. My going to the museum lasted a year. D. At last I went to the museum after a year.
29. Julie and Anne had not met each other before the party.
A. Julie and Anne got acquainted when they were at the party.
B. The party prevented Julie and Anne from meeting each other.
C. The party was the place where Julie and Anne could not meet each other.
D. Julie and Anne used to meet each other for the party
30. first time/ we/ see/ hurricane/ nervous/ frightened
A. It was the first time that we saw a hurricane so that we were very nervous and frightened B A The first time when they saw a hurricane so that we were very nervous and frightened
C. B A The first time when they saw a hurricane, that we were very nervous and frightened
D. A. It was the first time that we saw a hurricane so we were very nervous and frightened
31. It was the first time I have seen a tiger
A. I haven’t seen a tiger before B. I have seen a tiger before
C. I had seen a tiger before D. I saw a tiger before
35. Steve and Susan broke up.......................................................................................................
A. after having been together for three years B. since being together for three years
C. had they been together for three years D. While being together for three years
36. 1959/ he/ train/ become a cosmonaut
A. By 1959, he trained to become a cosmonaut B. On 1959, he was able to train to become a cosmonaut
C. By 1959, he could train to become a cosmonaut D. In 1959, he was trained to become a cosmonaut
37. he/ die/ March 27, 1968/ plane crash
A. He could die on March 27, 1968 in a plane crash B. He was able to die on March 27, 1968 in a plane crash
C. He died on March 27, 1968 in a plane crash D. He died on March 27, 1968 for a plane crash
38. The last time I met Mary was two months ago
A. I haven’t met Mary for two months B. I have met Mary for two months
C. I had met Mary since two months D. I haven’t meet Mary for two months
39. People have discovered a new source of energy
A. A new source of energy has discovered B. A new source of energy was discovered
C. A new source of energy has been discovered D. A new source of energy has been discovered
40. Tom had broken a vase
A. A vase was broken by Tom B. A vase had been broken by Tom
C. A vase was broke by Tom D. Tom broke the vase

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top