Bài tập về kỹ năng viết - Số 2

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 619 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 2

 
1. Many people believe that God created the world
A. It believes that god created the world B. The world is believed God created
C. God is believe to created the world D. God is believed to have created the world
2. John is said to have been stolen the money
A. It is said John steals the money B. It is said John is stole the money.
C. People said John steals the money D. People say John steals the money
3. It is said that many people are homeless after the flood
A. Many people say to be homeless after the flood
B. Many people said are homeless after the flood
C. Many people are said to be homeless after the flood
D. Many people are said to have been homeless after the flood
4. They will have to find a better solution
A. A better solution will have to be found B. A better solution will have to be find
C. A better solution will be have to be found D. A better solution will have been to be found
5. Mr. Pike is repairing the refrigerator at the moment
A. The refrigerator is being repaired at the moment by Mr. Pike
B. The refrigerator repaired by Mr. Pike at the moment
C. The refrigerator is being repaired by Mr. Pike at the moment
D. The refrigerator is being repairing by Mr. Pike at the moment
6. They have just made a cake
A. A cake has just been made B. A cake have just been made
C. They have just been made a cake D. A cake was made by them
7. How do people make carpets?
A. How are carpets made? B. How do carpets make?
C. How do carpets made? D. How are carpets make?
8. We have not used this computer for a long time
A. For a long time has not been used this computer B. This computer has not used for a long time
C. This computer has not used for a long time D. This computer has not been used for a long time
9. Did you buy this tractor last year?
A. Did this tractor buy last year? B. Was the tractor bought last year?
C. Has this tractor bought last year? D. Has this tractor been bought last year?
10. They planted that tree last month
A. That tree has been planted last month B. That tree was planted last month
C. That tree planted last month D. Last month that tree had planted
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top