Bài tập về kỹ năng viết - Số 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1765 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về kỹ năng viết - Số 1.

 
1. he / born / 1899 / the family of a doctor
A. He was born in 1899 in the family of a doctor B. He born in 1899 in the family of a doctor
C. It was said he born in 1899 in the family of a doctor
D. He was sais to born in 1899 in the family of a doctor
2. Mary is said to have been seriously ill.
A. It is said that Mary is seriously ill. B. It is said that Mary was seriously ill.
C. People say Mary is seriously ill. D. People are said Mary was ill.
3. it / destroy / 1480 / earthquake
A. It was said to destroy in 1480 in an earthquake B. It destroyed in 1480 in an earthquake
C. It is destroyed in 1480 in an earthquake D. It was destroyed in 1480 in an earthquake
4. It is believed that a buried treasure was hidden in the tomb
A. They believed that a buried treasure was hidden in the tomb
B. A buried treasure is believed that was hidden in the tomb
C. A buried treasure is believed to hide in the tomb
D. A buried treasure is believed to have been hidden in the tomb
5. He is known to have bought some precious things stolent from that ancient tomb
A. People knewn that he bought B. It was known that he has the bought
C. They knew that he has bought D. They known that he bought
6. Did Henry pick you up when you arrived at the airport?
A. Did are you picked up by Henry? B. Were you picked up by Henry?
C. Was it picked you up by Henry? D. Was Henry picked you up?
7. People seem to recognize the structure the most attractive.
A. The structure is seemed to recognize the most attractive
B. The structure is seemed to recognized the most attractive
C. The structure seemed to recognized the most attractive
D. It is seemed to recognize the structure the most attractive
8. They predict that a heavy storm will come in the area.
A. A heavy storm is predicted to have come in the area
B. It is predicted that a heavy storm will be come in the area
C. A heavy storm is predicted come in the area
D.A heavy storm is predicted to be come in the area
9. That skyscraper is said to have been built in 1930 A. They said that skyscraper was built in 1930
B. It was said that skyscraper was built in 1930 C. They are said that skyscraper is built in 1930
D. It is said that skyscraper was built in 1930
10. We were told to wait here.
A. They tell us to wait here B. They tell us we wait here
C. They told us to wait here D. They told us to be waited here
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top