banner ngang3 8

Bài tập từ vựng - Số 12

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 472 

AYTOT gửi tới các em phần bài tập về từ vựng - Số 12.

 
 • When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you.

 • a. be related to                  b. be interested in                   c. pay all attention to              d. express interest to

 • Before                for a position, check whether you can fulfill all the requirements from the employer.

 • a. deciding                        b. applying                              c. requiring                              d. demanding

 • If you are                for a particular job, someone asks you questions about yourself to find out if you suitable for it.

 • a. paid                               b. chosen                                 c. interviewed                         d. recommended

 • You should ask the interviewer some questions about the job to show your                and keenness.

 • a. anger                             b. thrill                                    c. amazement                           d. interest

 • The interviewer gave his consent to John's                 for work and promised to give him a job.

 • a. keen                              b. keenly                                  c. keener                                  d. keenness

 •               ! I have heard of your success in the new project.

 • a. Congratulate                 b. Congratulating                    c. Congratulation                    d. Congratulations

 • It is                to fail a job interview, but try again.

 • a. disappoint                     b. disappointing                      c. disappointedly                     d. disappointment

 • Her job was so                that she decided to quit it.

 • a. interesting                     b. satisfactory                          c. stressful                               d. wonderful

 • Some days of rest may help to                the pressure of work.

 • a. reduce                           b. lower                                   c. chop                                     d. crease

 • Can you please tell me some information that                 to the job?

 • a. indicates                        b. expresses                             c. interests                               d. relates

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top