banner ngang3 8

Bài tập từ vựng - Số 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 346 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về từ vựng - Số 10.

 
 •                 education is normally taken to include undergraduate arid postgraduate education, as well as vocational education and training.

 • a. Primary                         b. Tertiary                               c. Secondary                               d. Intermediate

 • The University of Cambridge is a prestigious                 of higher learning in the UK

 • a. tower                             b. hall                                      c. house                                   d. institute

 • - Which subject do you                at university? - I major in Maths.

 • a. do                                  b. make                                    c. practice                                    d. demonstrate

 • A                is an official document that you receive when you have completed a course of study or training.

 • a. vocation                        b. subject                                 c. certificate                            d. grade

 • In many countries, prospective university students apply for                 during their last year of high school.

 • a. achievement                  b. information                         c. course                                  d. admission

 • Parents can express a                 for the school their child attends.

 • a. prefer                            b. preference                           c. preferential                          d. preferable

 • Many people have objected to the use of animals in             experiments.

 • a. science                           b. scientist                               c. scientific                                  d. scientifically

 • I would like to invite you to participate in the ceremony.

 • a. graduate                        b. graduated                            c. graduation                           d. graduating

 • Mr. Pike provided us with an                guide to the full-time and part-time programs on offer to a range of candidates drawn from schools and colleges.

 • a. inform                           b. informative                          c. informed                              d. information

 • Not many places at the universities are left, so choice is on a severe                .

 • a. limiting                          b. limitation                             c. delimitation                         d. limited

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top