Bài tập về dạng từ - Số 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 503 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về sự thành lập từ - Số 9.

 
 • Her mother prevented her from                        mobile phone.

 • use                                B. to use                                    C. using                                 D. not to use

 • He thanked her for                      him some money.

 • lend                              B. to lend                                 C. lending                              D. not lend.

 • She refused                       _ back again

 • not to come                  B. is coming                            B. coming                                D. to come

 • Her mother prevented her from                          out alone at night.

 • go                                 B.going                                   C. to go                                   D. not to go

 • His brother agreed                          a car

 • to buy                            B. buy                                    C. buying                                D. will buy

 • Most of my friends enjoy                           _ football on television.

 • watch                           B. to watch                              C. watching                            D. watched

 • Anne would rather                        than anything else.

 • study                      B. studying                             C. to study                   D. studied

 • Tracey is out of work. She hasn’t been able                             a job yet.

 • find                              B. to find                          C. finding                       D. found

 • Tracey doesn’t want                       her friends and family.

 • leave                             B. leaving                         C. left                         D. to leave

 • I am very tired of                           _ to her complaints day after day.

 • listen                             B. listening                       C. to listen                 D. listened

 • Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top