banner ngang3 8

Bài tập về dạng từ - Số 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 412 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về sự thành lập từ - Số 8.

 
 • She promised                      back again

 • not to come                  B. is coming                            B. coming                                D. came

 • The teacher encouraged                       the football team

 • to join                           B. joining                                C. joined                                 D. join to

 • He reminded me                        to give the book back to John

 • not forget                    B. not to forget                       C. forgot                                 D. forgeting.

 • My father has given up                       _.

 • smoke                           B. smoked                     C. moking                 D. to smoked 35.”All right, I’ll wait for you” She agreed           for me

 • A. to wait                          B. not to wait                          C. waiting                               D. wait to

 • I don’t enjoy                     _ letters.

 • writing                           B. to write                               C. have be written                  D. wrote

 • I consider                              the job but in the end I decided against doing it.

 • to take                          B. taking                                 C. to be take                           D. took

 • The boy insisted on                              a break after lunch.

 • having                           B. to have                                C.not to have                          D. have

 • The woman looked forward to                      his mother again.

 • meet                            B. to meet                                 C. meeting                             D. met

 • The boy accused his friend of                       stolen his bicycle.

 • have                              B. to have                                 C.not to have                         D. having

 • Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top