banner ngang3 8

Bài tập về dạng từ - Số 7

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 407 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về sự thành lập từ - Số 7.

 
 • The librarian asked us                       so much noise.

 • don’t make                  B. not make                              C. not making                        D. not to make

 • I told you                        the computer, didn’t it?

 • to switch off                   B. don’t switch off               C. not switch off                     D. switch off

 • He advised them                        in the class

 • to not talk                     B. not to talk                            C. to talk not                         D. don’t talk

 • Judy suggested                            for a walk but no one else wanted to.

 • to go                              B. go                                        C. going                                 D. went

 • Tom refused                    me any money

 • to give                          B. give                                        C. gave                                  D. giving

 • Jill has decided not                         a car

 • to buy                              B. buy                                      C. buying                             D. will buy

 • There was a lot of traffic but we managed                      to the airport in time.

 • to get                           B. getting                                 C.not to get                             D. got

 • Ann offered                      after our children while we were out

 • look                             B. to look                                C. looking                               D. look to

 • Would you like                       to the D&J coffee

 • to go                              B.going                                  C. went                      D. goes 10.Why hasn’t Sue arrived yet? She promised not                 late

 • A. come                            B. to come                               C. coming                                D. came

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top