banner ngang3 8

Bài tập về dạng từ - Số 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 526 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về sự thành lập từ - Số 6.

 
 • I couldn’t help                          what you said.

 • overhear                       B. overhearing                         C. overheared                          D. to overhear

 • Please go on                       .I can wait.

 • write                             B. to write                               C. wrote                                  D. writing

 • His doctor advised him                      jogging.

 • to give up                     B. give up                                C. giving up                            D. gave up

 • Do stop                       . I am doing my homework.

 • talk                               B. talking                                C. to talk                                 D. talked

 • Mrs. Jones: I don’t allow my family                       at all.

 • smoking                        B. to smoke                             C. smoked                                D. smoke

 • I am beginning                          what you mean.

 • to understand               B. understand                         C. understanding                    D. A & C

 • After walking for three hours, we stopped to let the others                          with us.

 • to catch                        B. catching                              C. catch                                   D. A & B

 • Your windows need                     . Would you like me to do them for you?

 • to be cleaned                B. to clean                               C. cleaning                              D. A & C

 • It is interesting                        a good film.

 • to watch                       B. watching                             C. watch                                  D. watched

 • My mother made me                        at home at night.

 • staying                          B. to stay                                 C. stayed                                 D. stay

 • Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top