banner ngang3 8

Bài tập về dạng từ - Số 4

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 464 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về sự thành lập từ - Số 4.

 

30 .Linda likes wearing                 clothes.

A. colour                           B. colourfully                          C. colourful                             D. colourless 31.. Her own mistakes made her very      of the faults of others.

A. tolerable                        B. tolerant                               C. tolerate                                D. tolerated 32 . 32.All the teachers work on an entirely        basis.

A. volunteer                       B. volunteered                        C. voluntary                            D. voluntarily 33 . Books are still a cheap way to get information and                                      

A. entertainment                B. entertain                             C. entertaining                        D. entertainer

34     .    To     Americans,     it    is     impolite     to    ask     someone     about    age,                          .    and    salary.

 • marry                             B. married                                C. marriage                             D. marrying
 • Life here is very            .
 • peacefull                       B. peaceful                              C. peace                                  D. peacefulness
 • Women usually don’t shake hands when being            .
 • introducing                    B. introduction                        C. introduced                          D. introducer
 • He was so            that he had an accident.
 • caring                            B. careless                               C. careful                                D. carefully
 • Farmers can enrich the soil by using              .
 • fertile                            B. fertility                               C. fertilize                               D. fertilizers
 • Nowadays, chemicals are              into some fruits to reduce decay.
 • injection                       B. injecting                              C. inject                                   D. injected
 • What’s your               ? – I’m Vietnamese.
 • nation                           B. national                               C. nationality                          D. international
 • Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top