banner ngang3 8

Bài tập về dạng từ - Số 2

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 490 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về sự thành lập từ - Số 2.

 
 • Is pointing at someone               rude in your country?

 • consider                        B. to consider                          C. considered                          D. considering

 • Some species of rare animals are in                of extinction.

 • danger                          B. dangerous                           C. dangerously                        D. endanger

 • Electronic music is a kind of music in which sounds are produced                    .

 • electron                        B. electric                                C. electronic                            D. electronically

 • He has been very interested in doing research on             since he was at high school.

 • biology                         B. biological                            C. biologist                              D. biologically

 • Are you sure that boys are more                than girls?

 • act                                B. active                                  C. action                                  D. activity

 • These quick and easy             can be effective in the short term, but they have a cost.

 • solve                             B. solvable                              C. solutions                             D. solvability

 • Can you tell me about the               process to tertiary study in Vietnam?

 • apply                            B. applicable                           C. application                          D. applicant

 • Housework is               shared between them.

 • equally                          B. equal                                   C. equality                               D. equalizing

 • Mrs. Tam has never lost her                  for teaching.

 • enthusiastic                  B. enthusiasm                          C. enthusiast                           D. enthusiastically

 • Don't forget to say goodbye to the                       before leaving the office.

 • interviewer                  B. interviewing                        C. interviewee                         D. interview

 • Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top