Bài tập về mệnh đề chỉ kết quả - Số 5

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1248 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về mệnh đề chỉ kết quả - Số 5.

 
 • That restaurant is                  no one wants to eat there.

 • such dirty that              B. so dirty that                        C. too dirty for                        D. dirty enough for

 • It was             a difficult question that I couldn’t answer it.

 • so                                  B. such                                    C. too                                      D. very

 • She was a                girl that everybody loves her.

 • so kind                         B. kind a such                         C. such a kind                         D. too kind

 • We are not rich enough                    everywhere by taxi.

 • not travel                      B. to travel                              C. for traveling                        D. can’t travel

 • Most of the students are                   to pass the examination.

 • good enough                B. enough good                      C. too good                             D. so good

 • It was                   a boring speech that I fell asleep.

 • such                              B. so                                        C. much                                   D. too

 • They spoke                      for us to understand.

 • quick enough                B. so quickly                           C. quickly so                           D. quickly enough

 • It was                     we spent the whole day at the beach.

 • such nice a weather that                                               B. such nice weather that

                   C. so nice weather that                                                     D. so nice a weather that

 • He was                 the job.

 • experienced enough to do                                            B. enough experienced to do

                 C. experienced enough doing                                           D. experienced to do enough

 • I have                    , but I don’t have time.

 • a vacation for a enough money                                    B. money enough for vacation

                 C. enough money for vacation                                          D. enough money for vacation

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top