banner ngang3 8

Bài tập về mệnh đề chỉ kết quả - Số 3

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1002 

 
 • “The new mathematics teacher seems very pleasant” “Yes, he’s       person”

 • a such nice                    B. a so nice                              C. such nice                             D. such a nice

 • “I find the local newspapers to be                                                                             uninformative” “Yes, there is hardly any international news”

 • so                                  B. such                                    C. so much                              D. such much

 • “Do you know why Eric failed her test?

 • “I don’t know. She spent                   time studying.”

 • so                                  B. such                                    C. so much                              D. such much

 • “Wendy is really tall for her age.”

 • “She is             tall that her friends make fun of her.”

 • so                                  B. as                                        C. that                                     D. much

 • “What is your opinion of the Smiths?” “They are     people”

 • such an interesting       B. so interesting a                   C. so interesting                      D. such interesting

 • “Did you like the band last night?”

 • “Yes,                      I bought their records.”

 • so much that                 B. such much                          C. very much that                   D. too much that

 • “That is a beautiful dress Jean has on.” “She always wears                                                       clothes.”

 • such a lovely                B. so lovely                             C. such lovely                         D. so much lovely

 • “I enjoy this particular radio station.”

 • “So do I. it always has                    music.”

 • so good                        B. such a good                        C. such good                           D. a so good

 • “The dance was fun.”

 • “But there was                     there.”

 • so many peoples           B. such much people               C. so a lot of people                D. so many people

 • “Main Market is a nice place.”

 • “They have               we recommend it to all our friends.”

 • such good food that     B. such a good food that        C. so good food that               D. such as good food as

 • The cat was                   to wait for the mouse to come out.

 • patiently enough          B. so patient                            C. enough patient                    D. patient enough

 • Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top