Bài tập về mệnh đề chỉ kết quả - Số 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1779 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về mệnh đề chỉ kết quả - Số 1.

 
 • My mouth is burning! This is                         spicy food that  I  don’t  think  I  can  finish  it. A. such                          B. so                                        C. very                                    D. too

 • Our village had                          money   available  for  education  that  the  school  had   to  close.   A. so little                         B. such little                            C. so much                              D. such much

 • Timmy spent                       money buying movie tickets that he didn’t have enough left to buy a soft drink.

 • such                              B. a lot of                                C. too much                            D. so much

 • It was                   that we went for a hike in the mountain.

 • so a nice day                B. such nice a day                   C. so nice a day                       D. such a day nice

 • There are not                       jobs for all of us.

 • such                              B. so                                        C. enough                                D. too

 • The T- shirt in the window was                  expensive for me to buy.

 • too                                B. enough                                C. so                                        D. very

 • ____________that she burst into tears.

 • So angry was she.       B. She was so anger                C. Such her anger was            D. So angry she was

 • Sarah speaks so                           that I can’t understand her.

 • fast                               B. fastly                                  C. faster                                  D. fastest

 • Mr. Brown has                  many patient                  he is always busy.

 • too – that                      B. very – until                         C. such – that                          D. so- that

 • The coat is                     for me to wear.

 • too large                       B. so much                              C. very much                           D. too much

 • Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top