Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ - Số 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1004 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ - Số 9.

 
 •                              you are, I still love you.

 • A. Whatever                      B. However                             C. Whoever                             D. Whenever

 •                we have worked overtime for weeks, we have not completed the project.

 • In spite of                              b. Even though the fact that   

 • c. Despite                               d. Despite the fact that

 • In spite                his did not get the highest grade in the final exam.

 • of his intelligence                     b. he was intelligent               

 • c. his intelligence                    d. of he was intelligent

 •                the plane took off late, we still reached our destination on time.

 • Though                                     b. In spite                               

 • c. Despite                                d. As though

 • He had a terrible cold                he insisted on going swimming.

 • despite                                            b. although                             

 • c. in spite of                                    d. but

 •                I became a millionaire, I would carryon working.

 • Even though                                     b. Despite of                           

 • c. In spite                                        d. Although that

 • In spite               , we understood most of what he was saying.

 • of he was lisping                b. his lisp                           c. of his lisp                               d. he was lisping

 •                      he is nice, I can’t love him.

 • though                          b. in spite             c. despite                   d. in spite the fact that

 • He is not happy                              he is very rich.

 • Despite                         b. Even if                        c. Even though              d. In spite

 •                            he does, he always careful.

 • A. Whatever                      B. However                              C. Whoever                            D. Whenever

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
  1 - 1 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top