Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ - Số 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 585 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ - Số 8.

 
 • Though               , they are good friends.

 • their sometimes quarrel                                                b. to have a quarrel sometimes

 •              c. they sometimes have a quarrel                                      d. of having a quarrel sometimes

 • Despite               , we arrived on time.

 • the traffic                     b. of the traffic          c. there was heavy traffic          d. of there was heavy traffic

 • John rarely sees Paul                 they live in the same town.

 • notwithstanding           b. despite                     c. in spite of                            d. although

 • It was very cold                she did not put on her coat.

 • in case                           b. but                                       c. even if                                 d. even though

 • Gannon was a high-performing midfield linkman in spite                .

 • of he was at his age      b. he was at his old age           c. of his age                             d. his age

 •                the increase in their salaries, many French employees spend Saturday at work.

 • Despite                         b. Even if                                c. Even though                        d. In spite

 •            he is the boss, he does not find solutions to problems very easily.

 • Although                      b. In spite of                           c. Notwithstanding                 d. Despite

 • Even if               , they had to continue practicing.

 • the players' soreness                                                     b. the players were sore

 • c. the fact that the players were sore                                d. it was the players' soreness

 •                what I said last night, I still love you.

 • In spite                         b. Despite                                c. Even though                        d. Even if

 •                          jobs you do, you should do it devotedly.

 • A. However                               B. Whoever                    C. Whenever                           D. Whatever

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top