Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ - Số 7

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 759 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ - Số 7.

 
 • 21.    of the difficulty, they managed to climb to the top of the mountain.

 • a. In spite                          b. Despite                                c. But                                      d. Although

 • Despite               , we knew that he was guilty.

 • denied                          b. denying                               c. he denied                            d. his denial

 • Despite the fact that               , we enjoyed our trip.

 • the weather is bad        b. it is a bad weather               c. the bad weather                  d. the weather was bad

 • Julie failed the exam                of working very hard.

 • despite                          b. in spite                                c. even if                                 d. though

 • Tom went to work despite               .

 • that he did not feel very well                                       b. of the fact not feeling well

 • c. he did not feel very well                                               d. not feeling very well

 •                his exhaustion, he won the marathon by nearly three minutes.

 • A. In spite                         B. Despite                               C. Although                            D. However

 •              the bad weather, the plan landed safely.

 • A. in spite                          B. in spite of                           C. despite the fact that          D. though

 •                it was raining hard, he went out without a raincoat.

 • A. Despite                         B. In spite of                           C. However                             D. Although

 • They were sacked            their carelessness.

 • A. because                         B. because of                           C. although                            D. despite

 • Some workers are so poor that they don’t want to quit their job                they are ill- treated

 • A. as though                      B. since                                   C. although                             D. if

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top