banner ngang3 8

Bài tập về giới từ - mạo từ - Số 5

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 485 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về giới từ - mạo từ - Số 5.

 
 • She looked                to see who was going                her.

 • round / after                  b. up / off                      c. at / to                       d. for / with

 • She is a friendly girl who gets                everyone she meets.

 • out of                          b. on with                   c. away from              d. into

 • I had my sister take care            my children while I was            business.

 • with / for                       b. in / away                 c. for / in                   d. of / on

 • He took a lot of interest                our work and he promised to help us                any troubles.

 • in / with                   b. for / on                      c. about / at                  d. for / from

 • Are you very familiar                 that new device?

 • upon                              b. over                                     c. with                                      d. for

 • According                the US Census Bureau the world's population will reach 7.6 billion people by 2020.

 • to                       b. in                            c. for                          d. through

 • Mary is           independent woman with         wise and          enthusiasm.

 • an / Ø / Ø                 b. a / the / the                    c. the / a / an                 d. Ø / a / the

 • One of                students said, "               professor is late today."

 • the / A                           b. the / The                       c. Ø / A                         d. a / Ø

 • Peter, likes to play              volleyball, but he is not                 good player.

 • the /                            b. Ø / a                             c. the / the                         d. a / the

 • My daughter is learning to play                 violin at                school.

 •                    a.the / a                     b. a/ the                            c . the / Ø

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top