banner ngang3 8

Bài tập về giới từ - mạo từ - Số 4

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 516 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về giới từ - mạo từ - Số 4.

 
 • When you are finished using the computer, can you please               it off.

 • take                     b. turn                                      c. do                                        d. go 32.When the alarm went off, everyone proceeded calmly to the emergency exits.

 •    a. fell                                           b. exploded                             c. called                                   d. rang 33. Look out. There is a rattlesnake under the picnic table!

  a. Listen                            b. Be careful                            c. Go                                       d. Watch

 • Mrs. Jones's husband passed away fast Friday. We are all shocked by the news.

 • got married                    b. divorced                              c. died                                     d. were on business

 • Williams is working                 an export company. He intends to apply                another job because he is not satisfied          the salary.

 • in / on / at                      b. for / for / with                     c. at / out / into     d. from/ on/ for

 • Is Miss Wilson very fond                French food? - No, she is not used                having French food.

 • over / with                     b. of / to                                  c. off / for                                d. in / about

 • Look               ! The tree is going to fall.

 • over                               b. off                                       c. in                                         d. out

 • I think we maybe run                natural resources some day.

 • in to                               b. up to                                    c. out of                                   d. away from

 •                whom do these English books belong?

 • From                              b. To                                        c. For                                       d. With

 • Thanks                 the inventions                  labor-saving devices, women have more free time to take part               social work.

 • through / over / for        b. on / from / with                   c. forward / for / from             d. to / of / in

 • Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top