banner ngang3 8

Bài tập về giới từ - mạo từ - Số 3

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 491 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về giới từ - mạo từ - Số 3.

 
 • Will you take care                 my little dog when I am                business?

 • through / away              b. about / at                             c. for / over                              d. of / on

 • According                Bill, there's something wrong                my computer.

 • after / for                       b. on / about                            c. to / with                               d. upon / at

 • He depends                his sister                 assistance.

 • to / from                        b. from / in                              c. on / for                                 d. at / with

 • By 2015, it will be widely accepted that schools and pre-schools have                extremely important role to play in future of our world.

 • an / a                              b. an / the                                c. the / the                               d. Ø / Ø

 • On                Internet and with cable television w e can select information from                wide variety of

 • sources.

 • the / a                            b. an / the                                c. the / Ø                                 d. Ø / the 26.They arrived          that train station late because their taxi had broken               .

 • a. at / down                       b. for / off                               c. on / over                              d. on / up

 • Those workers are in difficulty because wage increases cannot keep up                 inflation.

 • with                               b. for                                       c. over                                      d. on

 • They argued                us                the problem last night, but we could not find                the solution.

 • with / about / out           b. on / for / off                        c. upon / with / in                    d. to / on I up

 • Although I did not totally agree                 feminist's policies, I certainly admired their audacity, dedication and courage.

 • for                                  b. with                                     c. along                                    d. up

 • I didn't get to see the end of that mystery movie on TV last night. How did it                 out?

 • go                                  b. make                                    c. bring                                    d. turn

 • Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top