banner ngang3 8

Bài tập về giới từ - mạo từ - Số 2

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 383 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về giới từ - mạo từ - Số 2.

 
 • She intended to quit her job to stay                home and look                her sick mother.

 • in / at                             b. at / after                               c. for / over                              d. up / on

 • He is very worried                his new job because he is not quite prepared                 working.

 • on / over                        b. to / off                                 c. about / for                            d. in / at

 • Instead            petrol, cars will only run           solar energy and electricity.

 • of / on                            b. for / by                                c. in / over                               d. from/ upon

 • She has a promising future ahead                her.

 • for                                  b. from                                    c. on                                        d. of

 • What are your plans for                future?

 • a                                     b. an                                        c. the                                       d. Ø

 • You have to study harder in order to                                    your classmates.

 • keep pace into               b. keep pace on                       c. keep pace at                         d. keep pace with

 • If you have ever watched television, you have seen plenty        drug ads.

 • with                               b. of                                         c. for                                        d. about

 • The space shuttle crashed and went                in flames.

 • of                                   b. for                                       c. over                                     d. off

 • Elevators in tall building make the top floors accessible             everybody

 • to                                   b. with                                     c. about                                   d. at

 • While I am waiting                my bus, I often listen                music.

 • on / at                            b. for / to                                 c. toward / about                     d. upon / in

 • Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top