Bài tập về động từ khuyết thiếu - Số 5

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 950 

DAYTOT xin gửi tới các em phần bài tập về động từ khuyết thiếu - Số 5.

 
 • I’d rather you        that.

 • do                                 B. don’t do                              C. won’t do                             D. didn’t do

 •        you speak any foreign languages?

 • Could                           B. Must                                   C. Can                                     D. Might

 • We       have gone away if we had enough money.

 • could                            B. must                                    C. can                                      D. might

 • “You        pay the bills today.” “I know, I promise. I won’t forget.”

 • would                           B. shall                                    C. must                                    D. may

 •        you mind my staying here for some days?

 • Would                          B. Could                                 C. Can                                     D. Should

 • The ground is wet. It       last night.

 • must rain                      B. must have rain                    C. must have rained                D. had to rain

 • You        trust your daughter more. You        treat her like a child.

 • ought to-should not     B. must-need not                    C. can-may not                        D. must-may not

 • “I really do this translation today?” “No, you      . You       do it tomorrow if you like.”

 • Must-needn’t –may                                                      B. May – mustn’t – need

 • C. Can – may not – mustn’t                                              D. Must – may not - need

 • I told him that he       hope to catch a big fish with a small rod like this.

 • can                                B. couldn’t                              C. mustn’t                                D. may

 • The boss said that I       be at work at nine o’clock.

 • had to                           B. can                                      C. ought                                  D. will be able to

 • Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top