Bài tập về động từ khuyết thiếu - Số 4

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 554 

DAYTOT xin gửi tới các em phần bài tập về động từ khuyết thiếu - Số 4.

 
 • I’d rather        in the field than        home.
 • to work- to stay            B. work – stay                         C. working – staying               D. worked- stayed
 • He spent all that money last week. He        so much.
 • didn’t need to spend    B. shouldn’t spend                  C. needn’t have spent              D. didn’t have to spend
 • Sorry, I        stay any longer. I really must go home.
 • mustn’t                         B. can not                                C. couldn’t                              D. may not
 • “It       rain this evening. Why don’t you take an umbrella?” “That’s a good idea. May I borrow yours?”
 • had better                     B. could be                              C. must                                    D. might
 •      taking me downtown on your way to work this morning?” “Not at all.”
 • Can you                        B. Why don’t you                   C. Would you mind                D. Could you please
 • Tommy and Mary were mischievous children. They        tricks on their teachers, which always got them into a lot of trouble.
 • could play                    B. used to play                        C. could have play                  D. may have played
 • “Since we have to be there in a hurry, we        take a taxi.” “I agree.”
 • had better                     B. may                                     C. have been used to               D. are able to
 • 007 didn’t need        out of his room in Moscow.
 • go                                 B. to going                              C. going                                  D. to go
 • I couldn’t        it even though I had wanted.
 • had bought                   B. buy                                     C. buying                                D. have bought
 •  

 • She ought not        him but she did.
 • to tell                            B. to telling                             C. tell                                      D. to have told
 • Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top