Bài tập về động từ khuyết thiếu - Số 2

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 836 

DAYTOT xin gửi tới các em phần bài tập về động từ khuyết thiếu - Số 2.

 
 • Many birds will        more than 3,000 miles to reach their winter homes.

 • flying                            B. fly                                       C. be fly                                  D. flew

 • The pen won’t write; It        out of ink.

 • must run                       B. must be running                  C. must have run                     D. must have ran

 • The line is busy; someone         the telephone now.

 • must be using               B. must have used                   C. must use                             D. must have been using

 • She told me that she’d rather        on the committee.

 • not to serve                  B. not serving                          C. not serve                             D. serving not

 • “Are you still going to Florida for vacation?” “Yes, but I really        because I don’t have much money.”

 • shouldn’t                      B. can’t                                    C. mustn’t                                D. won’t

 • “Did Peter go downtown by car or by train?” “He       by train because his car was in the mechanics.”

 • must go                        B. has to go                             C. had gone                             D. must have gone

 • “Why are you so mad?” “You        me you weren’t coming to dinner. I waited for you for two hours.”

 • should tell                    B. should have told                 C. should told                         D. should had told

 • “Do you like to play tennis?” “I       , but now I prefer golf”

 • used to                         B. used to do                          C. used to played                    D. used to playing

 • “Have you seen Kate?” “No, but she        be at her desk.”

 • may                              B. ought                                  C. would                                 D. can

 • “Can I borrow twenty dollars?” “No, you know I        lend you money any more.”

 • might not                      B. shouldn’t have                    C. won’t                                  D. not going to

 • Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top