Bài tập về động từ khuyết thiếu - Số 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 645 

DAYTOT xin gửi tới các em phần bài tập về động từ khuyết thiếu - Số 1.

 
 • You have been reading for four hours. This book         be very interesting.

 • can                                B. might                                  C. must                                    D. should

 • Don’t phone Ann now. She        be having lunch.

 • might                            B. can                                      C. must                                    D. has to

 • This road is very narrow. It       to be widened.

 • might                            B. needs                                  C. mustn’t                                D. may

 • They have plenty of time, so they needn’t       .

 • be hurry                        B. to hurry                               C. hurry                                   D. to be hurried

 • You’re having a sore throat. You’d better       to the doctor.

 • to go                             B. went                                   C. go                                       D. going

 • My mother permitted me to go out at night. She said, “You        go out tonight.”

 • may                              B. have to                                C. must                                    D. ought to

 • He advised me to take an English course. I        it early.

 • should have taken        B. should take                         C. will have taken                   D. may take

 • You        ring the bell; I have a key.

 • mustn’t                         B. needn’t                                C. couldn’t                              D. shouldn’t

 • It must        without delay.

 • be done                        B. have been done                  C. do                                       D. be doing

 • By the time a baby has reached his first birthday, he should        sit up or even stand up.

 • to be able to                 B. able to                                 C. to be able                            D. be able to

 • Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top