Bài tập về mệnh đề chỉ mục đích - Số 3

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 797 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về mệnh đề chỉ mục đích - Số 3.

 
 • He gave me his address                     me to visit.

 • so that                          B. in order for                         C. in order to                           D. in case

 • They whispered                      no one to hear their conversation.

 • so that                          B. in order to                           C. because                               D. in order for

 • The piano was too heavy             .

 • for nobody to move     B. for nobody to moving        C. for anyone to move            D. for anyone to moving

 •                to go to the cinema.

 • it was late so that         B. that it was late                    C. it was too late                     D. such too late

 • It is such an important matter                I can’t decide anything about it myself.

 • so                                   B. because                              C. that                                     D. so that to

 • Mary jogs everyday              lose weight.

 • so she can                     B. so that she can                    C. because she can                   D. so that to

 • She got up early                    miss the bus.

 • in order that                 B. so that                                 C. not to                                  D. for

 • Mr. Thompson is learning Vietnamese                       to read Kim Van Kieu.

 • so that not                    B. so as to     C. in order not to      D. so as not to

 • They hurried                catch the train.

 • to not                            B. as not to                              C. in order that not                 D. to

 • Tom is saving up                       he can buy a new car.

 • so that                           B. as not to                             C. in order that not                 D. so as that

 • Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top