Bài tập mệnh đề chỉ mục đích -Số 2

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 807 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về mệnh đề chỉ mục đích - Số 2.

 
 • She phoned me             .

 • so that she invites me to her party                               C. to invite me to her party

 • that she invited me to her party                                   D. for she wanted to invite me to her party

 • Mary took a taxi              she could arrive at the conference on time.

 • in order                         B. that                                     C. so that                                 D. A & B are correct

 • Mary put on her scarf              she              not get cold.

 • so that / will                 B. to / would                           C. so as to / will                      D. so that / would

 • I’ll give you my telephone number               phone me.

 • so that you can                 B. to                                    C. want to                               D. A & B are correct

 • She worked hard              everything would be ready by 6 o’clock.

 • that                               B. for                                       C. in order that                        D. so as to

 • I’m going to make an early start              get stuck in the traffic.

 • so that not                    B. not to                                  C. so as to not                         D. in order not

 • I work hard              help my family.

 • so as to                         B. in order to                           C. in order that                        D. A & B are correct

 • My parents got up early this morning               park the car for our journey.

 • so that                          B. in order to                           C. because                               D. in case

 • They got up              early in the morning that no one saw them leave the house.

 • too                                B. so                                        C. in order to                           D. such

 • She employed a secretary              type her letters and answer the phone.

 • in order that                 B. so that                                 C. to                                        D. for

 • Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top