banner ngang3 8

Bài tập về Ving, To V và Vnt - Số 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 562 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về Ving, To V và Vnt - Số 1.

 

1.Many young people are fond of ________ football and other  kinds of sports (play )

2.They couldn’t help _________ when they heard the little boys singing  a love song. (laugh)

3.Your house needs __________  (redecorate)

4.I remember  _______ them to play in my garden ( allow ).

5.It was a nasty memory.Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid _________ by the supervisors. (recognize)

6.I can’t bear thinking back of that time. I’d rather ______ equally (treat)

7.Did you accuse Nam of ________ a plate ? (break )

8.We found it very difficult _________ with Gamma . (work)

9.I can’t read when I am travelling . It makes me ___________ sick. (feel )

10.I need ________ what is in the letter .Why don’t you let me ________ it ? ( know/ read )

11.I suggest ________ some more mathematical puzzles. (do )

12.We regret ______ you that we cannot approve your suggestion. (inform)

13.The driver stopped _________a coffee because he felt sleepy ( have)

14.Have you considered  ________ a  pharmacist (become)

15.You had better  ___________ at home until you feel better (stay)

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top