banner ngang3 8

Bài tập câu điều kiện - Số 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 518 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về câu điều kiện - Số 10.

 

Rewrite the following sentences:

 • He can’t go out because he has to study for his exam.
  => If…………………………………………………..
 • She is lazy so she can’t pass the exam.
  If…………………………………………………………
 • He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.
  => If…………………………………………………………….
 • He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.
  => If……………………………………………………………..
 • She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.
  => If……………………………………………………………..
 • I will get a work permit. I will stay for another month.
  => If……………………………………………………………..
 • He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy
  => If……………………………………………………………….
 • We can’t get the ticket because I don’t have the right change.
  => If………………………………………………………………..
 • Study hard or you won’t pass the exam.
  => If…………………………………………………………………..
 • Don’t be impatient or you will make mistakes.
  => If……………………………………………………………………..
 • I didn’t eat lunch, I feel hungry now.
  => If I…………..………………………………….
 • I only come if they invite me.
  => unless……………………………………………….
 • He didn’t revise all his lessons, he failed the exam.
  => If he………………………………………………………..
 • The park is over there, only 5 minutes’ walk.
  => If you walk……………………………………………….
 • Leave me alone or I’ll call the police.
 • =>Unless……………………………………………………………………………………

 • If you arrive at the office earlier than I do, please turn on the air-conditioner.
 • => Should……………………………………………………………………………….     

 • The children don’t go to school in the snowy weather.
 • => If it ………………………………………………………………………………          

 • He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now.
 • =>Had ………………………………………………………………………………           

 • You must tell me the whole truth or I won’t help you.
 • => Unless………………………………………………………………………………       

 • The car breaks down so often because you don’t take good care of it.
 • => Were I………………………………………………………………………………       

 • He is very bad-tempered, that’s why his wife left him soon after marriage.
 • => If he………………………………………………………………………………

 • Don’t tell lies to your boss or you’ll be fired at once.
 • => If……………………………………………………………………………

 • She got married at such an early age: otherwise, she would be at university now.
 • => Had ………………………………………………………………………….

  Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

  Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top