Bài tập câu trực tiếp - gián tiếp - Số 14

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1498 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về câu trực tiếp - gián tiếp - Số 14.

 

Choose the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction.

 • Mrs. Emmanuelle told to Alice to give her a hand.
 •                      A            B                    C                D

 • John said the taxi driver to turn left at the first traffic lights.
 •                  A                                 B                     C               D

 • Mary ordered John if he could carry her suitcase, please.
 •                     A                             B                      C            D

 • Johnson Nancy Lee asked me if would I like to have dinner with her.
 •                                             A                     B                C                      D

 • Hoa asked Lan whether did she like sports or not.
 •                  A                B              C                          D

 • Ba told to Tuan if he could ride his bicycle to school.
 •                 A                                B          C                D

 • Phong asked Peter whether he enjoys reading books or not.
 •                                             A                B          C                     D

 • Mary promised her boy friend that she would expect to see him next Wednesday.
 •                    A                                                        B                   C                         D

 • A tourist asked how far was it from Ho Chi Minh City to Hue.
 •             A                       B           C                                              D

 • He asked Lan how many people there are in her family.
 •                                       A             B           C            D

 • Minh’s friends asked him how long would he stay in Paris.
 •              A                     B                 C                D

 • She asked me if he wants to buy any second-hand books.
 •                                    A       B          C                  D

 • He wanted to know Hong if would have time to play badminton regularly.
 •                      A                    B                       C                                                    D

 • My mother told me that I work very ha rd.
 •                                 A    B               C                D

 • He said they had a lift very often but it doesn’t work.
 •                     A             B                       C                    D

 • The teacher asked me if I could answer this question.
 •                                   A            B              C           D

 • I asked his mother if he went to work by bus or not.
 •                 A                                   B        C                      D

 • He promised me he’ll come with you as soon as he was ready.
 •                                       A                B               C                   D

 • My brother said he must to write some letters then.
 •             A                                      B                          C       D

 • Peter asked me did not to stay up late and advised me to go to bed early.
 •                         A                 B                C                                            D

   

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
  3 - 1 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Top