Bài tập câu trực tiếp - gián tiếp - Số 12

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 821 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về câu trực tiếp - gián tiếp - Số 12.

 

EXERCISES: REPORTED SPEECH WITH GERUND

1. “Shall we go for a swim now?”
She suggested _______________________________________________________________

2. “I know I’m wrong,” he said.
He admitted_________________________________________________________________

3. “I didn’t say that,” He said.
He denied__________________________________________________________________

4. “If only I had told him the true!”
Jane regrets_________________________________________________________________

5. “I haven’t finished the assignment yet. I’m really sorry”.
The boy apologized __________________________________________________________

6. “It’s you who took my bag,” said the man to the boy.
The man accused ____________________________________________________________

7. “No, no .I really must sit for the test.”
She insisted on ______________________________________________________________

8. “What I always want is to become a doctor,” she said.
She dreamt _________________________________________________________________

9. “I can’t let you use the mobile phone,” his mother said.
His mother prevented _________________________________________________________

10. “It’s really nice of you to visit me,” she said to him.
She thanked ________________________________________________________________

11. “I like the car. I’ll buy it.”
The woman thought __________________________________________________________

12. “I feel like going to America soon.”
She looked forward to ________________________________________________________

13. “Whatever you do, don’t walk on the grass” the safeguard said to the tourists.

The safeguard warned ________________________________________________________

14. “It was you and only you who stole the cake from the fridge” my mother told my sister.

 My mother accused __________________________________________________________

15. “I’m sorry that I broke the glass,” said Peter.

 Peter apologized ____________________________________________________________

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top