Bài tập câu trực tiếp - gián tiếp - Số 11

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1277 

DAYTOT gửi tới các em phần bài tập về câu trực tiếp - gián tiếp - Số 11.

 

EXERCISES: REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE

1. “I’ll wait for you. I promise,” he said to me.

He promised __________________________________________________________________

2. “Please, please turn off the T.V, John,” said Tom.

Tom begged __________________________________________________________________

3. His mother said to him: “Open the window please!”

 His mother told _______________________________________________________________

4. He said to me: “Shut the door after you”.

 He told ______________________________________________________________________

5. The captain said to them: “Wait here still I come back”.

 The captain ordered ____________________________________________________________

6. “Mr. Brown, this is Miss White,” he said.

He introduced _________________________________________________________________

7. He said to me: “Don’t come back before one o’clock”.

He asked ______________________________________________________________________

8. My mother said: “Don’t forget to lock the door”.

My mother told ________________________________________________________________

9. “Don’t touch that switch, Peter.” I said

 I warned_____________________________________________________________________

10. “Come and have dinner with us” Rosy said to John.

 Rosy persuaded _______________________________________________________________

11. “Remember to write to me soon,” she said to me.

She reminded _________________________________________________________________

12. “You’d better spend more time learning to write,” I said to the boy.

I advised _____________________________________________________________________

13. “Don’t lean your bicycle against my windows, boys,” said the shopkeeper.

The shopkeeper warned _________________________________________________________

14. Would you like me to help you with the cooking, Tom?” Laura said.

 Laura offered ________________________________________________________________

15. Would you like to go camping with us next weekend?” said John to Ann.

John invited _________________________________________________________________

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Top