Đề thi trắc nghiệm sinh lớp 12

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc đề thi trắc nghiệm sinh lớp 12. Mời bạn đọc tham khảo.

sinh học

DỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016, MÔN SINH HỌC.

Kỳ thi thử THPT Quốc gia đang tới gần. Daytot.vn gửi tới các em học sinh bộ đề thi thử môn sinh học THPT Quốc gia. Bồ đề môn sinh học mà chúng tôi giới thiệu đã khái quát hóa chuối kiến thức quan trọng mà các em cần ôn tập. Qua bộ đề thi môn sinh học này các em cũng sẽ hình dung được mức độ khó, số lượng câu hỏi và cách phân bổ thời gian khi làm bài hợp lý.

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2008

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2008

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Sinh Học khối B năm 2008. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2014

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2014

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Sinh Học khối B năm 2014. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2010

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2010

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Sinh Học khối B năm 2010. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2012

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2012

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Sinh Học khối B năm 2012. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2013

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2013

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Sinh Học khối B năm 2013. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2009

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2009

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Sinh Học khối B năm 2009. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2011

Đề thi đáp án Đại học môn Sinh Học Khối B năm 2011

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Sinh Học khối B năm 2011. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top