Đề thi Hóa

Đề thi Hóa

thithuPTTHtaidaytot vn (3)

Đề thi - đáp án thi thử môn HÓA HỌC THPT Quốc Gia tại DAYTOT.VN

Trung tâm Dạy Tốt gửi đến các em học sinh đề thi thử đợt 1 môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2015.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2009

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2009

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa khối B năm 2009. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2012

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2012

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa khối B năm 2012. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2013

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2013

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa khối B năm 2013. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2014

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2014

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa khối B năm 2014. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa học Khối A năm 2014

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa học Khối A năm 2014

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa học khối A năm 2014. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2008

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2008

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa khối B năm 2008. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2010

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối B năm 2010

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa khối B năm 2010. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối A năm 2011

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa Khối A năm 2011

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa khối A năm 2011. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa học Khối A năm 2012

Đề thi đáp án Đại học môn Hóa học Khối A năm 2012

Daytot giới thiệu 6 Đề thi có đáp án Môn Hóa học khối A năm 2012. Đề thi và đáp án đã được trình bày rõ trên website hoặc bạn có thể tải về máy tính.


Các tin khác

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top